bui-hai-dang

PGS.TS Bùi Hải Đăng

Giám Đốc
  • Học hàm, học vị: Phó Giáo Sư – Tiến sĩ
  • Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác: Giảng viên Cao cấp Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.
  • Chuyên ngành: Cử nhân Đông phương học, chuyên ngành Úc học (2001, Khoa Đông phương học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM); Cử nhân Chính trị học (2018, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Thạc sĩ Châu Âu học (2006, Khoa Quốc tế và Chính trị học, Jagiellonian University, Krakow, Poland); Tiến sĩ Văn hoá học (2013, Khoa Văn hóa học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM); Phó Giáo sư chuyên ngành Quan hệ quốc tế (2023, Chính trị học).
  • Kinh nghiệm giảng dạy: Từ năm 2002
  • Các môn giảng dạy: EU và quan hệ Việt Nam – EU; Toàn cầu hoá; Hệ thống chính trị thế giới hiện đại; Nghiên cứu khu vực: những vấn đề lý luận và thực tiễn; Toàn cầu hoá với vấn đề hội nhập và xung đột văn hoá; Quyền lực trong quan hệ quốc tế; Chủ nghĩa khu vực và quan hệ quốc tế ở châu Âu; Các xu hướng chính trị Quốc tế hiện đại; Những vấn đề quan hệ quốc tế của Việt Nam hiện nay.

Giảng viên khác

Đăng ký ngay

Nhận ngay voucher giảm đến 30% học phí!

(028)2243-8257