Nghiên cứu khoa học giáo dục là một hoạt động nghiên cứu khoa học đặc thù trong lĩnh vực giáo dục có tính hệ thống, xuất phát từ khó khăn trong hoạt động giáo dục hay từ nhu cầu nhận thức hoạt động giáo dục nào đấy. Sản phẩm của nghiên cứu khoa học giáo dục là những hiểu biết mới về hoạt động giáo dục, nhằm tìm ra được cách giải thích về cơ chế phát triển của một hệ thống giáo dục​.

- PGS.TS Bùi Hải Đăng -

Đăng ký ngay

Nhận ngay voucher giảm đến 30% học phí!

(028)2243-8257