[07.01] Sơ cấp 2 – Sáng T2 đến T6 (08h00 – 11h15)

Chương trình giảng dạy Tổng: 20 bài học Thời gian: 8 tuần CoursesPhổ thông tập trung[07.01] Sơ cấp 2 – Sáng T2 đến T6 (08h00 – 11h15) Giáo trình Sejong Hàn Quốc ( 20 ) Bài học1.1 Tìm đường Bài …

User Avatar
(0 nhận xét)

Đăng ký ngay

Nhận ngay voucher giảm đến 30% học phí!

(028)2243-8257