Sơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45)

Chương trình giảng dạy Tổng: 10 bài học Thời gian: 10 tuần CoursesPhổ thông bán tập trungSơ cấp 1 – Thường xuyên 2,4,6 (19h15 – 20h45) Giáo trình Sejong Hàn Quốc ( 10 ) Bài học1.1 Bảng chữ cái Bài …

User Avatar
(0 nhận xét)

Đăng ký ngay

Nhận ngay voucher giảm đến 30% học phí!

(028)2243-8257