Kim-Jung-Jin

Kim Jung Jin

Cử nhân giáo dục Tiếng Hàn

Với phương pháp giảng dạy từ vựng và ngữ pháp được thiết kế phù hợp với từng trình độ học. Các bạn sẽ dần thành thạo tiếng Hàn mà không có áp lực. Rồi bất chợt tiếng Hàn trở thành ngôn ngữ thứ 2 tự khi nào không hay.

Giảng viên khác

Đăng ký ngay

Nhận ngay voucher giảm đến 30% học phí!

(028)2243-8257